“ชุดครอบตกแต่งหลังคา ห้าห่วง ลอนคู่" ( มีทั้งรุ่นเมทัลลิค และรุ่นสีธรรมดา)

ครอบตกแต่งปิดข้าง ขนาด : 20 x 60 x14 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.50 ปริมาณการใช์ : 2 แผ่น/ความยาว 1 ม.
4ทางปั้นหยา ครอบตกแต่ง 4 ทาง ปั้นหยา ขนาด : 40 x 40 X 21 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00 ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
3ทางวาย ครอบตกแต่ง 3 ทาง Y ขนาด : 42 x 47 x 16.50 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.60 ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งสันหลังคา ขนาด : 23 x 50 x 13 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00 ปริมาณการใช์ : 2.2 แผ่น/ความยาว 1 ม.

ครอบตกแต่งปิดชาย ขนาด : 20 x 60 x14 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.80 ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่ง 3 ทาง T ขนาด : 38 x 42 x 12 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.70 ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งปิดจั่ว / ปิดชายตะเข้ ขนาด : 30 x 17 x 22 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 0.90 ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งสันตะเข้ ขนาด : 23 x 48 x13 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.50 ปริมาณการใช์ : 2.5 แผ่น/ความยาว 1 ม.

ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก สีแดงมะฮอกกานี ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50 ปริมาณการใช์ : 0.34
ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก Eave Plank for Roman Tile) ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม. น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50 ปริมาณการใช์ : 0.34