ครอบข้าง 90 องศา (Barge 90 degree) ขนาด(ชม.) : 22.8x42.0 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบปิดจั่ว (End-Ridge ) ขนาด(ชม.) : 20.6x32.1 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบสี่ทาง II (X-Tile II) ขนาด(ชม.) : - น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 5.30
ครอบสันโค้ง (Round Ridge ) ขนาด(ชม.) : 20.8x34.0 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) :3.10

ครอบปิดชาย (End-Barge) ขนาด(ชม.) : 20.9x32.5 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบหางมน (Round Hip End) ขนาด(ชม.) : 20.6x35.0 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 3.10
ครอบสองทาง (2 Ways Ridge) ขนาด(ชม.) : 24.5x32.8 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.70
ครอบสามทาง II (Y-Tile II) ขนาด(ชม.) : - น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.00

แผ่นกันความร้อน ม้วนเล็ก (Reflective Insulation 2-side 25 sq.m.) ขนาด(ชม.) : 1.25x20 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.00
แผ่นปิดรอยต่อ ตราห้าห่วง Ha-Huang Flashing Sheet) ขนาด(ชม.) : 30.0x40.0 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.3
แผ่นกันความร้อน ม้วนใหญ่ (Reflective Insulation 2-side 75 sq.m.) ขนาด(ชม.) : 1.25x60 น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 9.50
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนังตราห้าห่วง ขนาด(ชม.) : 4.8 เมตร/ ชุด น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 6.80

สีทาปูนทรายใต้ครอบ กระป๋องเล็ก (Granada Paint) ขนาด(ชม.) : 0.946 lts.(1/4 gal.) น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.09
สีทาปูนทรายใต้ครอบ กระป๋องใหญ่ (Granada Paint) ขนาด(ชม.) : 3.785 lts.(1 gal.) น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.37
แผ่นปิดเชิงชายแกรนาดา (Granada Eaves Filter Unit) ขนาด(ชม.) : 10 ชิ้น/กล่อง น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.80