อุปกรณ์หลังคา แม็กม่า


ครอบข้าง 90 องศา
(Barge 90 degree)
ขนาด(ชม.) : 22.8x42.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบสันโค้ง (Round Ridge )
ขนาด(ชม.) : 20.8x34.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) :3.10
ครอบปิดชาย (End-Barge)
ขนาด(ชม.) : 20.9x32.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบหางมน (Round Hip End)
ขนาด(ชม.) : 20.6x35.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 3.10

ครอบปิดจั่ว (End-Ridge )
ขนาด(ชม.) : 20.6x32.1
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบสองทาง (2 Ways Ridge)
ขนาด(ชม.) : 24.5x32.8
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.70
ครอบสามทาง II (Y-Tile II)
ขนาด(ชม.) : -
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.00
ครอบสี่ทาง II (X-Tile II)
ขนาด(ชม.) : -
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 5.30

ครอบโค้งผนัง (Wall-Ridge)
ขนาด(ชม.) : 20.8x34.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.83
ครอบข้างผนัง (Wall-Gable)
ขนาด(ชม.) : 16.5x42.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) :2.03
แผ่นปิดรอยต่อ ตราห้าห่วง
(Ha-Huang Flashing Sheet)
ขนาด(ชม.) : 30.0x40.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.3
แผ่นปิดเชิงชายแม็กม่า
(Magma Eaves Filter Unit)
ขนาด(ชม.) : 10 ชิ้น/กล่อง
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.8

สีทาปูนทรายใต้ครอบ กระป๋องใหญ่ (Magma Paint)
ขนาด(ชม.) : 3.785 lts.(1 gal.)
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.37
สีทาปูนทรายใต้ครอบ กระป๋องเล็ก (Magma Paint)
ขนาด(ชม.) : 0.946 lts.(1/4 gal.)
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.09
กระเบื้องแผ่นใส (Magma Clear Tile)
ขนาด(ชม.) : 33.4x42.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.74
แปตราห้าห่วง ( 0.55 x 4 เมตร)
Purlin 0.55 x 4 m.)
- ขนาดหน้าตัด 66 x 30 มิล
ขนาด(ชม.) : 0.55x30x66
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.80

แปตราห้าห่วง ( 0.55 x 4 เมตร)
(Purlin 0.55 x 4 m.)
- ขนาดหน้าตัด 62 x 25 มิล
ขนาด(ชม.) : 0.55x25x62
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.80