ครอบสันหลังคา (Angle Ridge)
ขนาด(ชม.) : 23.5 x34.5x13
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.30
ครอบปิดจั่ว (Angle Ridge End)
ขนาด(ชม.) : 23.5 x27.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 5.20
ครอบตะเข้สัน (Angle Hip)
ขนาด(ชม.) : 23.5 x 34.5 x 10.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 3.70
ครอบปิดปลายตะเข้สัน (Angle Hip End)
ขนาด(ชม.) : 23.5 x27.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 3.80

ครอบข้าง 90 องศา (Barge 90 Degree)
ขนาด(ชม.) : 22.8 x42.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบปิดชาย (End Barge)
ขนาด(ชม.) : 20.9 x32.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.20
ครอบสามทาง 35 องศา
(Y Tile 35 Degree)
ขนาด(ชม.) : -
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.30
ครอบสี่ทาง 30 องศา
(X Tile 30 Degree)
ขนาด(ชม.) : -
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 5.20

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนังตราห้าห่วง
(Ha-Huang Abutment Fixing System)
ขนาด(ชม.) : 4.8 เมตร/ ชุด
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 6.80
แผ่นกันความร้อน ม้วนใหญ่
(Reflective Insulation 2-side 75 sq.m.)
ขนาด(ชม.) : 1.25x60
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 9.5
แผ่นกันความร้อน ม้วนเล็ก
(Reflective Insulation 2-side 25 sq.m.)
ขนาด(ชม.) : 1.25x20
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.00
แปตราห้าห่วง ( 0.55 x 4 เมตร)
(Purlin 0.55 x 4 m.)
- ขนาดหน้าตัด 62 x 25 มิล
ขนาด(ชม.) : 0.55x25x62
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.80

แปตราห้าห่วง ( 0.55 x 4 เมตร)
(Purlin 0.55 x 4 m.)
- ขนาดหน้าตัด 66 x 30 มิล
ขนาด(ชม.) : 0.55x25x66
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.80
ชุดติดตั้งห้าห่วงชิงเกิ้ลครอบสันหลังคา
ระบบแห้ง - พลาสติก
Ha Huang Shingle
Agle Ride Dry Tech - Plastic
"ชุดติดตั้งครอบตะเข้สันระบบแห้ง รุ่นใหม่
(Shingle Angle Hip Dry Tech NEW)
- แผ่นยาง รุ่นเสริมแถบกาวพิเศษ
ใช้ได้ทั้งสันหลังคา และตะเข้ ทุกสินค้า"
ขนาด(ชม.) : 3 เมตร/ชุด
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.5
แผ่นปิดรอยต่อ ตราห้าห่วง (แผ่น)
(Ha-Huang Flashing Sheet)
ขนาด(ชม.) : 30.0x40.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 0.3