แจกกระหน่ำ!! เมื่อซื้อสินค้าหลังคาไตรลอน ตราห้าห่วง ครบทุก 5,000 บาท

แจกกระหน่ำ!! เมื่อซื้อสินค้าหลังคาไตรลอน ตราห้าห่วง ครบทุก 5,000 บาท
เสื้อยืดสบายดี AEC สปป. ลาว 1 ตัว 
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2559 หรือจนกว่าของจะหมด
** หมายเหตุ: เฉพาะเขตการขายภายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว