แจกกระหน่ำ!! รับทันที!! เสื้อยืดโปโลห้าห่วง สวย...ทนหายห่วง 1 ตัว มูลค่า 450 บาท

แจกกระหน่ำ!! รับทันที!! เสื้อยืดโปโลห้าห่วง สวย...ทนหายห่วง 1 ตัว มูลค่า 450 บาท
เมื่อซื้อสินค้าหลังคาลอนคู่สีและไตรลอนสี ตราห้าห่วง ครบทุก 6,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2559 หรือจนกว่าของจะหมด
** หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า