ที่อยู่ : 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 291-2888
โทรสาร : (662) 291-4135
อีเมล์ : sheracallcenter@sherasolution.com
ที่อยู่ :  59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : (663) 663-8888
โทรสาร : (663) 636-8777
อีเมล์ : sheracallcenter@sherasolution.com
ที่อยู่ :  99 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : (662) 810-2888
โทรสาร : (662) 420-1198
อีเมล์ sheracallcenter@sherasolution.com
ที่อยู่ :  200 หมู่ 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 กม.224 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : (667) 549-1888
โทรสาร : (667) 549-1666
อีเมล์ sheracallcenter@sherasolution.com