“ชุดครอบตกแต่งหลังคา ห้าห่วง ลอนคู่" ( มีทั้งรุ่นเมทัลลิค และรุ่นสีธรรมดา)

3ทางวาย ครอบตกแต่ง 3 ทาง Y
ขนาด : 42 x 47 x 16.50 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.60
ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
4ทางปั้นหยา ครอบตกแต่ง 4 ทาง ปั้นหยา
ขนาด : 40 x 40 X 21 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00
ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งปิดข้าง
ขนาด : 20 x 60 x14 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.50
ปริมาณการใช์ : 2 แผ่น/ความยาว 1 ม
ครอบตกแต่งสันหลังคา
ขนาด : 23 x 50 x 13 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00
ปริมาณการใช์ : 2.2 แผ่น/ความยาว 1 ม.

ครอบตกแต่งปิดชาย
ขนาด : 20 x 60 x14 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.80
ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่ง 3 ทาง T
ขนาด : 38 x 42 x 12 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.70
ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งปิดจั่ว / ปิดชายตะเข้
ขนาด : 30 x 17 x 22 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 0.90
ปริมาณการใช์ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งสันตะเข้
ขนาด : 23 x 48 x13 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.50
ปริมาณการใช์ : 2.5 แผ่น/ความยาว 1 ม.

ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก สีแดงมะฮอกกานี
ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50
ปริมาณการใช์ : 0.34
ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก
Eave Plank for Roman Tile)
ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50
ปริมาณการใช์ : 0.34