ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ทวีทรัพย์ ปราการ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8        ตำบล บางด้วน    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10270

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2394-4453 เบอร์แฟกซ์ 0-2756-4318
ชื่อร้านหจก. ภิญโญ ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 499 หมู่ที่ 4    ถนน เทพารักษ์    ตำบล แพรกษาใหม่    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10280

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2386-4203 เบอร์แฟกซ์ 0-2386-4206
ชื่อร้านร้าน ธ.สหภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์และวัสดุก่อสร้าง) ที่อยู่

เลขที่ 209/190 หมู่ที่ 3    ถนน สุขุมวิท    ตำบล บางปูใหม่    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10280

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2710-9800 เบอร์แฟกซ์ 0-2710-9877
ชื่อร้านบริษัท จงเจริญค้าไม้ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 5    ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย    ตำบล บางหญ้าแพรก    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2385-9307 เบอร์แฟกซ์ 0-2754-5607
ชื่อร้านหจก. ค้าไม้สุขสวัสดิ์ ที่อยู่

เลขที่ 66 หมู่ที่ 11    ถนน สุขสวัสดิ์    ตำบล บางครุ    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2463-3430 เบอร์แฟกซ์0-2463-7120
ชื่อร้านร้าน อุดมชัย ที่อยู่

เลขที่ 246/56 หมู่ที่ 9    ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย    ตำบล สำโรงกลาง    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2394-0774 เบอร์แฟกซ์ 0-2394-2672
ชื่อร้านหจก. นิวบางปู ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 929/1 หมู่ที่ 1    ถนน สุขุมวิท    ตำบล บางปูใหม่    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10280

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2323-1841-2 เบอร์แฟกซ์ 0-2323-0617
ชื่อร้านร้าน เคหะภัณฑ์ ที่อยู่

เลขที่ 19-21    ถนน คลองตะเด็ตฝั่งตะวันตก    ตำบล ปากน้ำ    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10270

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2701-7447 เบอร์แฟกซ์ 0-2389-1272
ชื่อร้านร้าน เจริญกิจค้าวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 1398/1    ถนน ทรงธรรม    ตำบล ตลาด    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร0-2463-1357 เบอร์แฟกซ์0-2116-8018
ชื่อร้านหจก. วนากิจรุ่งเรือง ที่อยู่

เลขที่ 988 หมู่ที่ 3        ตำบล เทพารักษ์    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10270

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2753-2141 เบอร์แฟกซ์ 0-2753-2142
ชื่อร้านศรียุทธไกร (บางเสาธง) ที่อยู่

    เลขที่ 135/1 หมู่ที่ 2    ถนน เทพารักษ์    ตำบล บางเสาธง    อำเภอ บางเสาธง    สมุทรปราการ    10540

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2330-3788-9 เบอร์แฟกซ์ 0-2330-3790
ชื่อร้านบริษัท นัฐวรรณค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 1199 หมู่ที่ 1    ถนน สุขุมวิท    ตำบล ท้ายบ้าน    อำเภอ เมืองสมุทรปราการ    สมุทรปราการ    10280

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2701-2500-3-3 เบอร์แฟกซ์0-2701-2504
ชื่อร้านร้าน ดลกมลวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 189 หมู่ที่ 4    ถนน บางนา-ตราด กม.35    ตำบล บางพลีน้อย    อำเภอ บางบ่อ    สมุทรปราการ    10560   

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2708-7623 เบอร์แฟกซ์ 0-2708-7624
ชื่อร้านบริษัท คลังวัสดุก่อสร้าง (บางปลากด) จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 10    ถนน ประชาอุทิศคู่สร้าง    ตำบล ในคลองบางปลากด    อำเภอ พระสมุทรเจดีย์    สมุทรปราการ    10290

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2815-8377 เบอร์แฟกซ์02-4638961-0-28158378
ชื่อร้านหจก. เทพารักษ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 555 หมู่ที่ 2    ถนน เทพารักษ์    ตำบล เทพารักษ์    อำเภอ เมือง    สมุทรปราการ    10270

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2385-0829 เบอร์แฟกซ์ 0-2385-0830
ชื่อร้านบริษัท คอนแทรคเตอร์ ช๊อป จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 17/67 หมู่ที่ 10    ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย    ตำบล สำโรงใต้    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2757-6889 เบอร์แฟกซ์ 0-2757-6889
ชื่อร้านร้าน สมบูรณ์สรรพกิจ ที่อยู่

เลขที่ 319 หมู่ที่ 2    ถนน ประชาอุทิศ    ตำบล บ้านคลองสวน    อำเภอ พระสมุทรเจดีย์    สมุทรปราการ    10290

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2461-5906 เบอร์แฟกซ์ 0-2461-6108
ชื่อร้านหจก. เฮงหลี ชุนกี่ ที่อยู่

เลขที่ 78/10 หมู่ที่ 19    ถนน สุขสวัสดิ์    ตำบล บางพึ่ง    อำเภอ พระประแดง    สมุทรปราการ    10130

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2463-2771 เบอร์แฟกซ์ 0-2817-2085
ชื่อร้านบริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ แอนด์โฮมโปรดักส์ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 89/9 หมู่ที่ 7    ถนน บางนา-ตราด กม.25    ตำบล บางเสาธง    อำเภอ บางเสาธง    สมุทรปราการ    10540

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2707-2222 เบอร์แฟกซ์ 0-2707-2218-9
ชื่อร้านหจก. วรนันท์ค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 334 หมู่ที่ 2    ถนน สุขสวัสดิ์    ตำบล ในคลองบางปลากด    อำเภอ พระสมุทรเจดีย์    สมุทรปราการ    10290

จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2819-4504 เบอร์แฟกซ์ 0-2819-8615